Връзки с общностите

Fotolia_06

 • Обществени обсъждания
 • Обществените обсъждания на инвестиционни проекти са една от най-емоционалните форми на контакт с местните общности. Когато гражданите получат възможност да влияят върху решения, засягащи пряко и отблизо бита им, средата, в която живеят, икономическите перспективи пред региона им, рядко някой остава безучастен. За нас успешно проведено обществено обсъждане е това, на което всеки получава правото да изкаже свободно личното си мнение. Иначе знаем, че е малко вероятно дискусиите да минат гладко, почти невъзможно е да не възникнат конфликтни ситуации и е съвсем сигурно, че няма да се мине без размяна на реплики между опонентите. Спокойствието на нашия екип, уважението, което демонстрираме към всички гледни точки, умението ни да приемаме нападките с чувство за хумор и не на последно място – добре отработената процедура по протоколиране на заседанията, досега безотказно са ни помагали във всякакви ситуации.

 • Информационни центрове
 • Дори днес – във времето на светкавично протичащата информация, огромният потенциал на медии и социални мрежи не може да замени директния контакт и директното убеждаване. Организирането на работещ информационен център, който да привлича за разговор, спор или дори само на кафе реални хора, а не виртуални лайкове, може да бъде от значителна полза за всеки един инвестиционен проект. В зависимост от нуждите на региона, където е замислен проектът, информационният център може да предлага квалификационни и образователни курсове, да приема молби за работа, понякога дори да служи като интернет-кафе. Но най-вече трябва по един достъпен и приятелски начин да обяснява целите на проекта и неговия ефект върху икономиката на региона. Неслучайно някои специалисти твърдят, че по качеството на информационния център може да се съди за това колко сериозно една компания се отнася към социално-корпоративната си отговорност. Нашият екип вече е натрупал опит в изграждането на информационни центрове – и положителен, и отрицателен, така че сме добре подготвени за тази задача.

 • Издаване на периодични вестници и разпространение на брошури
 • Безплатните вестници, издавани в подкрепа на даден проект от името на инвеститора, както и привличащите окото брошури и листовки със сигурност не са най-прекият път към сърцата на местните общности. След като те априори заявяват: „Нас някой ни издава с цел да ви убеди в своя полза“, не можем да очакваме да получат ентусиазиран вот на доверие. Още повече, тук винаги съществува проблемът с разпространението – да организираме команди, които да ги пускат по пощенските кутии на хората е меко казано директна намеса в личното пространство. Но липсата на подобни материали може да се окаже сериозен недостатък. Ако на десет човека един потърси допълнителна информация в писмен вид и се разочарова, че не я намира, това вече превръща отсъствието на вестници и брошури в много скъп пропуск.

 • Организиране на дискусии, беседи, културни и спортни събития, дни на отворените врати
 • Подобни събития, особено културните и спортни мероприятия, често са част от програмата за социално-корпоративна отговорност. От добрата им организация и предварителното преодоляване на възможни рискове зависи какво впечатление от работата на компанията ще се оформи по принцип. Далеч по-различен е случаят, когато се оказва необходимо организирането на дискусии или общи събрания по конкретен повод. Често причина за такива събирания става някакъв повод за недоволство от страна на местната общност. Вярваме, че отговорното отношение към всяка обоснована критика, както и откровеното желание за промяна, изразено и доказано по време на подобни срещи, могат да изчистят недоразумения; да преодолеят недоверие; да изградят по-здрава връзка между бизнес и общественост.

   

  Item01
  Item02