Връзки с медиите

Fotolia_05

 • Прес-съобщения
 • Когато подготвяме прес-съобщение, имаме няколко любими постулата:

  1. Стремим се да убедим клиентите си, че колкото повече информират медиите за дейността си, толкова повече намаляват риска журналистите да повярват на някоя злонамерена атака от трети страни.
  2. Вярваме, че трябва да сме разказвачи, а не продавачи. Да помагаме на медиите да намерят добра история, а не да им продаваме скрита реклама. Да сме полезни, а не досадни.
  3. Никога не изпращаме прес-съобщения в петък следобед. Това е най-сигурният начин да убиеш една новина.

   

 • Пресконференции
 • Това е доста тежка артилерия във връзките с медиите и не трябва да се използва самоцелно. Затова:

  1. Съветваме клиентите си да дават пресконференции само когато имат истински значима новина или важен повод.
  2. От практиката знаем, че е не само възможно, но и задължително да се предвидят предварително 99% от въпросите, които ще бъдат зададени.
  3. Когато направим списък с очакваните въпроси, репетираме, защото харесваме мисълта на Реймон Поанкаре, че всяка импровизация е успешна, само ако е предварително добре подготвена.

   

 • Работни срещи с медии
 • Харесва ни този формат за споделяне на новини, които са важни, но не дотолкова, че да очакваме да останат за идните поколения. Те пак дават възможности за размяна на информация, но освободена от тежките дрехи на институционалността. Например:

  1. Обстановката на такива срещи най-често не предполага йерархичност в общуването и създава възможност за далеч по-разчупен разговор.
  2. По време на работните срещи много често медиите са тези, които се превръщат в реалните домакини – те задават темпото и насоката на разговора и взимат инициативата, а това повишава взаимното доверие. Ерго:
  3. При тази форма на общуване, още по-необходимо става да сме минали през процеса на отгатване на всички възможни въпроси.

   

  Item01
  Item02