Разработване на комуникационни стратегии

Fotolia_02

Обикновено, когато разработваме комуникационна стратегия за дадена кампания, използваме следните отправни точки:


  - Анализ на актуалната обществена ситуация

  - Комуникационна ситуация;

  - Медийна ситуация;

  - Анализ на теоретичните плюсове и минуси от гледна точка на клиента;

  - Цели на кампанията;

  - Основни аудитории;

  - Философия на кампанията;

  - Модел на кампанията;

  - Комуникационна стратегия и канали;

  - Message box;

  - Технология на кампанията;

  - Модел на поведение;

  - Опорни фрази;

  - Управление на кризи;

  - Управление на кампанията;

Вярваме обаче, че колкото и добра да е една комуникационна стратегия, без action plan тя не може да послужи дори на най-интуитивния клиент, защото именно планът за действие е преводът на теорията на езика на конкретиката и реалността.

 

Item01
Item02