Рецензии

"Служителите на Orange PR работиха в синхрон с вътрешния PR отдел на ДЗИ в следните основни сфери:

  - Планиране, организиране и провеждане на пресконференции и последващо медийно покритие

  - Осигуряване на ексклузивни интервюта с мениджъри от ДЗИ в централната преса

  - Кризисен PR

  - Разпространение на прес-съобщения /продуктов PR/

  - Пълен медиен прес-клипинг/мониторинг

  - Трейнинги за медийно поведение на висшия мениджмънт на компаниите

  - Подготвяне на ситуационни анализи“

Отдел „Реклама и PR”, Държавен застрахователен институт, 2001

 

„In March 2000, IBCOL Bulgaria turned to ORANGE PR Agency, managed by Ms. Djambazova, with a request to organize the first official presentation of EADS in Bulgaria. The event was hold in the Embassy of the Federal Republic of Germany in the presence of the Ambassadors of the German Ambassador, VIP and high-level officers from the Bulgarian authorities and had a great media response.
The event was completely prepared, organized and hold by ORANGE PR Agency. The professional, accurate and intelligent attitude shown by the agency’s team is impressible.”

IBCOL Bulgaria, 2002

 

„During the period October 2000 to July 2001, you provided us with the following services:

  - Managing meetings with journalists

  - Providing media coverage

  - Organizing exclusive interviews

  - Preparing situation analyses and overviews

  - Adapting and distributing press-releases

  - Performing complete media monitoring

We were very happy with the quality of these services and with the way you and your team conducted yourselves. Yours is a truly professional organization that we would be happy to recommend to others”

EURECO-Amsterdam, 2002

 

“In the beginning of 2003 our company turned to Orange PR with the request to provide services in support of our public communication strategy in Bulgaria, regarding the acquisition of RADISSON SAS Grand Hotel Sofia and our participation in the bid for ADIS privatization.
We would like to express our great impression of the highly qualified services Orange PR provided and the professional level, knowledge and loyalty its team demonstrated.”

GORT Investment§Development, 2003

 

„Екипът на агенция Ориндж ПР активно участва в целия процес по публичните обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда – от подготовката на стратегия за осъществяване на ефективен обществен достъп до изработването на информационни материали. Провеждането на публичното обсъждане на Доклада беше технически обезпечено с помощта на екипа на агенцията и умело ръководено от Вера Джамбазова. Благодарение на професионализма и добрата подготовка на екипа на агенцията, обсъждането на документа в с. Челопеч и с. Чавдар премина при строг регламент и добра организация“

Челопеч Майнинг ЕАД, 2005г.

 

„Удоволствие е да се работи с Ориндж ПР и с убеденост, породена от опита, препоръчваме тази компания.“

Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД, 30 юни 2006г.

 

„Българското представителство на Дюпон работи с агенция Ориндж ПР при откриването на своя обединен офис в София през ноември 2007 г. и по време на представянето на One Dupon Offer в рамките на Българската строителна седмица. По време на работата с агенция Ориндж ПР се убедихме във високото качество на предлаганите от тях услуги в областта на връзките с обществеността, в тяхната иновативност и творческо мислене, както и в лоялността на екипа.“

Търговско представителство на DuPont в България, 2008г.

 

„Провеждането на публично обсъждане на Доклада за ОВОС на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на територията на Столична община“ беше умело ръководено от представителя на агенция „Ориндж ПР“ Благодарение на професионализма и добрата подготовка на екипа на агенцията, обществените обсъждания преминаха при строг регламент и добра организация – в хода на дискусиите екипът на агенцията участва активно в организацията и демонстрира лоялност и навременни реакции към ситуации от всякакво естество.“

Дирекция "Околна среда", Столична община, 2008г.

 

„Българското национално радио работи с екипа на агенция Ориндж ПР по договор от 20 март 2009 г. за пълно медийно обслужване на БНР, включително организиране на информационна кампания относно технологични нововъведения в медията, както и откриване на нови регионални радиостанции в окръжни градове, организиране на PR и рекламни кампании и събития, експертни консултации, мониторинг на средствата за масова информация.
По време на работата ни се убедихме във високия им професионализъм в провеждането на информационни и медийни кампании, в тяхната иновативност, творческо мислене и лоялност.“

Българско национално радио, 2010г.

 

„В рамките на двете кампании Агенция „Ориндж ПР“ поеха организирането и провеждането на Ден на отворените врати за над 300 потенциални подизпълнители от цялата страна; серия от директни срещи с местната общественост, пресконференции и интервюта с представители на компанията за национални и местни медии. По време на съвместната ни работа, в изпълнение на ангажиментите си, „Ориндж ПР“ демонстрира коректност, професионализъм и лоялност и доказа наличието на необходимия опит и професионални умения за ръководенето на подобен род кампании.“

ТЕЦ Ей И Ес-ЗС"Марица-Изток 1" ЕАД, 2010г.

 

„Ръководството на дъщерната компания на Дънди Прешъс Металс ЕАД – Челопеч Майнинг ЕАД, работи с агенция Ориндж ПР от осем години. За този период нееднократно сме възлагали на агенцията организацията на медийни, информационни и рекламни кампании от различно естество. Удоволствие е да се работи с агенция Ориндж ПР.“

Челопеч Майнинг ЕАД, 2012г.

 

Item01
Item02