Разработване на комуникационни стратегии

Обикновено, когато разработваме комуникационна стратегия за дадена кампания, използваме следните отправни точки: - Анализ на актуалната обществена ситуация - Комуникационна ситуация; - Медийна ситуация; - Анализ на теоретичните плюсове и минуси от гледна точка ..

Продължи...

Провеждане на интегрирани PR кампании

Само когато познаваш достатъчно добре преимуществата на PR-а и искрено ги изповядваш, можеш да включиш в действие ефективността на рекламната и маркетинговата комуникация. Стремим се, винаги когато е нужно, да включим за нашите клиенти действието на рекламните послания и на маркетинговите инструменти, съобразени с действията по изграждане на силен и ..

Продължи...

Връзки с медиите

Прес-съобщения Когато подготвяме прес-съобщение, имаме няколко любими постулата: Стремим се да убедим клиентите си, че колкото повече информират медиите за дейността си, толкова повече намаляват риска журналистите да повярват на някоя злонамерена атака от трети страни. Вярваме, че трябва да сме разказвачи, а не продавачи. ..

Продължи...

Връзки с общностите

Обществени обсъждания Обществените обсъждания на инвестиционни проекти са една от най-емоционалните форми на контакт с местните общности. Когато гражданите получат възможност да влияят върху решения, засягащи пряко и отблизо бита им, средата, в която живеят, икономическите перспективи пред региона им, рядко някой остава безучастен. За нас успешно проведено обществено обсъждане е ..

Продължи...

Медиен мониторинг и анализи

Ние следим постоянно медийното пространство във всичките му разновидности: - Печатни издания - Радиа - Телевизии - Интернет медии, информационни агенции - Форуми - Социални мрежи, сайтове и блогове Не се предоверяваме на автоматични търсачки, когато искаме да си изясним медийното отразяване и медийния образ на дадено предприятие / компания / организация / личност. Най-добрият начин да ..

Продължи...

Мениджмънт на събития

Създаване на сценарий Един сценарий никога не започва с момента на откриването на събитието. Често пъти – особено ако става дума за ивент, на който трябва да се съберат хора от различни географски райони, този сценарий започва до 48 часа предварително. И никога не завършва със закриването на събитието. В рамките ..

Продължи...

Вътрешен PR

Служителите на една компания и / или привържениците на дадена организация са най-важната заинтересована страна в нейния свят. Те трябва да имат достъп до информация относно всички решения и основания за действие на тяхната компания / организация; да получават емоционална, освен рационална мотивация; да могат да изразяват без притеснение своите ..

Продължи...

Корпоративен и персонален имиджмейкинг

Да речем, че приемаме като отправна точка максимата, че никой не може да лъже всички вечно. В такъв случай признаваме, че персоналният и корпоративен имидж трябва да вади наяве и подчертава съществуващи качества, ценности, визия, да ги прави открояващи и запомнящи се. Затова ние вярваме, че изграждането на устойчив имидж ..

Продължи...

Кризисен PR

  Първа стъпка за възникване на криза е определяне на кризисните елементи Това включва прецизен анализ и съответно отговор на няколко въпроса, които очертават параметрите на кризата: Агентът/произход/ на кризата; главни говорители, актьори и режисьори. Мащаб, дълбочина и развитие. Мотив за предизвикването й. ..

Продължи...

Item01
Item02